RM

Sietsanne Fotografie-64

Response
Mediation

In de organisatiekunde staat responsiviteit voor ‘wederzijdse bereikbaarheid’. Communicatie in dialoogvorm. Niet autonoom of top-down. Wederzijdse bereikbaarheid leidt tot gezamenlijke oplossingen. Vandaar Response Mediation.

Liever oplossing dan uitspraak

Response Mediation faciliteert

Als mediator zijn we onpartijdig. We spelen een faciliterende rol. We begeleiden het proces en zorgen voor een veilig gespreksklimaat. Dit bevordert de communicatie tussen partijen en leidt tot gedragen beslissingen. De sleutelwoorden om dit te bereiken zijn: vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, commitment en mandaat. Goed geslaagde mediation maakt mensen gelukkiger. Daar doen wij het voor.

Als je naar de rechter gaat, krijg je dan wat je wilt?

Wij begeleiden en creëren de omstandigheden waarbinnen partijen elkaar vinden en tot een gezamenlijke oplossing komen. Een gezamenlijke oplossing werkt beter dan een opgelegde uitspraak. Partijen dragen immers zelf bij aan de oplossing. Mediation is ook goedkoper en sneller. Daarom zijn wij, als advocaten, voorstander van mediation. Wij weten als geen ander hoe zwaar de gang naar de rechter kan zijn. Vandaar dat we wel eens vragen: “Als je naar de rechter gaat, krijg je dan wat je wilt? Tegen welke kosten? En hoe lang verwacht je dat dit zal gaan duren?”

Co-mediation​

Het overgrote deel, ruim tachtig procent, van menselijke communicatie is non-verbaal. Daarom werken wij met twee mediators tegelijkertijd. Een extra paar ogen (en oren). Zodat partijen letterlijk beter gehoord en gezien worden. Zo vergroten we de kans op succes. Co-mediation heeft geen invloed op de prijs.

Arbeidsmediation. Oplossing in plaats van uitspraak

De rechter lost geen arbeidsconflicten op. Mediation wel. In 73% van de gevallen waarbij een mediator wordt ingeschakeld, draagt dit bij aan de oplossing van een geschil. Bij 38% wordt het geschil volledig opgelost. Vroegtijdig oplossen van arbeidsconflicten via mediation is niet alleen sneller en goedkoper maar vooral prettiger voor betrokkenen.

Mediation, bemiddeling, bindend advies, MEBE en MEBA.

Naast mediation bieden we de mogelijkheid om conflicten te voorkomen, of op te lossen, met behulp van bemiddeling, bindend advies en hybride varianten. Dit zijn mediation gevolgd door bemiddeling (MEBE) en mediation gevolgd door bindend advies (MEBA). Alle vormen bieden een gedragen oplossing. Zonder tussenkomst van de rechter en dus veelal sneller. Er is altijd een onafhankelijke derde aanwezig en de uitkomst is veelal juridisch bindend.

Samenwerkingsverband

Response Mediation is een samenwerkingsverband van mr. dr. R.F. (Robin) Kötter en mr. J. A. (Joost) Beekers. Naast onafhankelijk arbeidsmediator zijn beide ervaren advocaat, gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht.

“Goed geslaagde mediation maakt mensen gelukkiger. Daar doen wij het voor”

 Rapport De Nederlandse Mediationmarkt. Panteia 2019