RM

Response
Mediation

Gezamenlijk
Conflictoplossen

Kötter
&
Beekers

“Zich niet gehoord of gezien voelen behoort tot de top 3 van oorzaken van conflicten. Dus zorgen wij ervoor dat iedereen vrij is om alles te vertellen. We zijn geen dealmakers en we komen ook niet met een panklare oplossing. We begeleiden en creëren de omstandigheden waarbinnen partijen elkaar vinden en tot een gezamenlijke oplossing komen.”
Kötter en Beekers zijn naast mediator, ook advocaat. Prettig om te weten wat je kunt verwachten als je naar de rechter zou gaan.